คุยกันประสานมิตร - ศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 19.00 -20.00 น.

คุยกันประสานมิตร - ศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 19.00 -20.00 น.

สิ่งแวดล้อมกับโควิด

มีหลายคนตั้งคำถามว่าเมื่อเกิดโควิดถือเป็นการฟื้นคืนสิ่งแวดล้อมจริงหรือไม่ การมาของโควิดมีผลต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด มาฟังจากผศ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ และอาจารย์ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา

สภาพอากาศดีขึ้นเป็นเพียงผลพลอยได้

การกระจายมลพิษฝุ่นในจีนลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงโควิด เพราะกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นลดลง เช่น การใช้รถยนต์ลดลงเพราะมีการ Lock down ทำให้คนไม่ออกจากบ้าน มีการตั้งหน่วยงานรักษาสิ่งแวดล้อมในจีน อันที่จริงการมาของโควิดไม่ได้ทำให้มลพิษลดลงเสียทีเดียว เป็นผลพลอยได้จากการจำกัดกิจกรรมของคนมากกว่า ดังนั้นค่า PM 2.5 ลดลงนั้นไม่ได้ลดลงตลอดไป เป็นเพียงแค่การชะลอเท่านั้

พักฟื้นทางธรรมชาติได้นานกว่าเดิม

แต่ก่อนมีการปิดอุทยานเพื่อพักฟื้นธรรมชาติ พอมีโควิดเข้ามาจำเป็นต้องปิดอุทยานเป็นเวลานาน ทำให้คนใช้อุทยานลดลง ส่งผลให้ธรรมชาติได้พักฟื้นนานกว่าเดิม มีเต่ามะเฟืองมาวางไข่มากกว่าเดิม อีกทั้งยังเจอสัตว์ทะเลหายากที่ฝั่งทะเลอันดามันอีกด้วย อย่างไรก็ตามยังส่งผลลบต่อการท่องเที่ยวระดับชุมชน เพราะเป็นอุตสาหกรรมบริการขนาดใหญ่ การเดินทางข้ามจังหวัดไม่ได้ส่งผลต่อส่วนนี้มาก ภาคเหนือของประเทศไทยยังมีปัญหาไฟป่า ทำให้เกิด PM2.5

การจัดการขยะต้องคำนึงถึง

ตั้งแต่เกิดโควิดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ปัญหาขยะก็มีมากขึ้นเพราะคนหันมาใส่ใจความสะอาดมากขึ้น มีการแพ็คซีลพลาสติกหลายชั้น มีการใช้แพ็คเกจใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง อาหารที่ซื้อตุนไว้กินไม่ทัน หมดอายุเสียก่อน ขยะที่มาจากอาหารเดลิเวอรี่ก็มีมาก จึงจำเป็นจะต้องวางแผนจัดการขยะในอนาคต หน้ากากอนามัยและถุงมือยางมีมากที่ใต้ทะเล ใช้เวลาย่อยสลายนานมาก จะต้องมีวิธีจัดการขยะที่ดีกว่านี้

กว่านักวิทยาศาสตร์จะคิดค้นวัคซีนต้านโควิดได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี จึงมีผลทำให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง เช่น เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งนอกจากจะป้องกันโควิดได้แล้ว ยังป้องกันโรคภัยที่เกิดขึ้นในฤดูฝนได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามขอให้อย่าคาดหวังว่าคนจะเปลี่ยนพฤติกรรม ทางที่ดีควรเริ่มที่ตัวเราก่อน เมื่อเริ่มที่เราซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว จะค่อยๆ ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมดีขึ้นมาได้ อันที่จริงเราควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่มีวิกฤติเลยก็ตาม